Zápis ze schůze spolku SSH konané dne 18.5.2023 na Strojvůdcovské chatě od 16.00.
Přítomni: Kuzněcov J., Zelenka J., Peroutka P., Očenáš P., Svatoš J., Hýbl M., Kubát V.
Omluveni: Svatoš J. st., Adamec Zd., Adamec A., Dušková H., Jelínek M.

Program : cena vody pro rok 2023


správce vodojemu p. Zelenka vypracoval grafy spotřeb jednotlivých větví k porovnání s historií spotřeby loňského roku. Ve vodojemu máme pro čtyři hlavní větve čtyři odečtové vodoměry. Odečty vodoměrů se aktualizují min. 1x týdně a z těchto informací se vytváří statistika spotřeby. Pro kontrolu vypracuje p. Zelenka 1x za měsíc vyhodnocení spotřeby jednotlivých větví a informaci předá emailem úsekářům pro porovnání. V případě jakékoli pochybnosti budou kontaktovat předsedu a správce vodojemu.
Úsekáři:

Lavička B Němcové      Kuzněcov J.
Hory                                Očenáš P.
Serpentýny                     Peroutka P.
Sahara                             Adamec Zd.
Cena vody pro chataře byla stanovena na 65,- / 1 metr krychlový s ohledem na navýšení ceny vody Vodárenské společnosti Česká Třebová o 17.1 procenta. Příspěvek na opravy a údržbu je stejný jako v roce 2022 a to 500,- Kč