Výborová schůze 13.3.2017 Členská schůze 3.5.2017 Schůze Spolku SSH - 30. 10. 2017