Výborová schůze 13.3.2017 Členská schůze 3.5.2017 Schůze Spolku SSH - 30. 10. 2017 Schůze SSH konané dne 2.4.2018 Schůze SSH konané dne 28.11.2018 Schůze SSH konané dne 20.3.2018 Schůze SSH konané dne 25.6.2019 Schůze SSH konané dne 4.12.2019